EUROPE SIM ซิมยุโรป 36ประเทศ 15DAYS 10GB

(0 จาก 0 โหวต)
รุ่น : 36COUNTRIES
1,519.00 บาท
รายละเอียด

1. สามารถใช้เน็ตความเร็วสูงสุด4G LTE/3G ได้ 10GB 

2. แพ็กเกจเน็ตเริ่มนับวันใช้งานเมื่อมีการเชื่อมต่อเน็ตที่ต่างประเทศครั้งแรก โดยระยะเวลาของแพ็กเกจนับแบบครบ 24 ชั่วโมง เริ่มนับจากวันและเวลา
ที่ใส่ซิมการ์ดใช้งาน

3. ซิมใช้แล้วทิ้งได้เลย ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้

4.  ซิมมีอายุ 30วันหลังจากซื้อต้องเปิดใช้งานภายใน 30วัน หากใช้งานหลังจาก 30วันแล้วไม่สามารถใช้งานได้ทางบริษัทไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

5. อินเทอร์เน็ตจะสิ้นสุดการใช้งานอัตโนมัติ เมื่อระยะเวลาแพ็กเกจสิ้นสุด

6.  ไม่สามารถใช้งานในประเทศอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจได้ 

7. ใช้ได้กับโทรศัพท์มืถือทุกรุ่น

8. ไม่สามารถใช้โทรออกได้
                                      
9. สามารถใช้งานครอบคลุม 36 ประเทศในทวีปยุโรปดังนี้ 
Turkey              
Holland
Germany
Britain
Italy
France
Greece
Poland
Austria
Spain
Czech
Ireland
Denmark
Finland
Croatia
Romania
Luxemburg
Malta
Portugal
Sweden
Slovakia
Slovenia
Hungary
Estonia
Bulgaria
Latvia
Lithuania
Cyprus
Iceland
Liechtenstein
Norway
the Vatican
San Marino
Monaco
Gibraltar
Belgium

**กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานทุกครั้งก่อนใช้งาน และหากเกิดปัญหาสมารถติดต่อได้ที่LINE@ ID : @bs-mobile

UA-161559483-1